Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και καινοτόμα συστήματα ασφάλειας με την εγγύηση GRS